Chráníme Vaše cennosti

Povrstvení rotoru
CZ vlajkaGB vlajka
Už více jak 20 let tradice SSA

Certifikace ISM

V říjnu 2012 úspěšně proběhl přechodový certifikační audit integrovaného systému managementu (ISM) akreditovanou certifikační společností United Registar of Systems Czech, s.r.o. (URS), která potvrdila plnění náročných požadavků norem ISO 9001:2008 (systém zajišťování kvality), ISO 14001:2004 (systém environmentálního managementu) a ISO 45001:2018 (systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

V únoru 2014 úspěšně proběhla certifikace podle německé normy SSCP - Version 2011. Certifikace SCC (Safety Certificate Contractors) je mezinárodně uznávaný standard, který zahrnuje vysoké požadavky na bezpečnost práce, ochrany zdraví a životního prostředí do jednotného bezpečnostního konceptu. Tento musí dodržovat dodavatelské a subdodavatelské firmy, které poskytují technické služby v prostorách jiných subjektů (petrochemický průmysl, stavebnictví atd.). Certifikát SCC zajišťuje důvěryhodnost, že nebezpečné práce provádějí kompetentní organizace s kvalifikovaným personálem, profesionálním řízením bezpečnosti.

Získané certifikáty jsou pro naše zákazníky a další partnery důkazem o neustálém zlepšování poskytované kvality, vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce.

 

Integrovaná politika

Integrovaná politika kvality, EMS a BOZP

ISO 9001

Certifikát ISO 9001

ISO 14001

Certifikát ISO 14001

ISO 45001

Certifikát ISO 45001

Integrovaný systém managementu

Certifikát SCC
(Safety Certificate Contractors)

Oprávnění ČEZ, a.s.

Oprávnění ČEZ, a.s. firmě SSA k povrchovým úpravám a antikorozní ochraně v jaderných elektrárnách

Kvalita

Podmínkou nejvyšší možné kvality prováděných prací je pravidelná a důsledná kontrola, prováděná průběžně po celou dobu prací při všech etapách technologického postupu.

Tímto je minimalizován výskyt vad, majících za následek sníženou kvalitu a životnost povrchových úprav. Kontrolní činnost je zajištěna v první fázi samokontrolou, prováděnou vedoucími pracovních čet, následně výrobními techniky resp. supervizí dodavatelů hmot.

Aktuálně:

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání našich zaměstnanců pro posílení specifických kompetencí v oblasti těžké protikorozní činnosti

Nové technologie

Rozšířili jsme nabídku ochrany proti korozi a nové technologie

Certifikát SCC (Safety Certificate Contractors)

V únoru 2014 proběhla úspěšně certifikace podle německé normy
SCCP - Version 2011

Sídlo firmy:
Mírové náměstí 160/2
703 00 Ostrava - Vítkovice

 

Tel.: +420 596 967 954
E-mail: info@staba-servis-antikor.cz
www.staba-servis-antikor.cz

 

Provozovna:
Průmyslová zóna Královský vrch č.p. 1970
432 01 Kadaň
Tel.: +420 606 711 415

Partneři:

O3 LázněRothschild Palace