Chráníme Vaše cennosti

Ochrana betonu
CZ vlajkaGB vlajka
Už více jak 20 let tradice SSA

Systém ochrany betonu

Systém je založen na vysoce odolném materiálu a umožňuje univerzální a okamžité použití při vyvarování se tzv. „prostojů“.

Pro systém Stellaplast používáme svařitelná syntetika mechanicky připevněná k substrátu pomocí připínačů. Práce může začít ihned po tom, co substrát získá potřebnou strukturální pevnost. Takže dříve používané pracovní časy k tuhnutí betonu, příprava a zrání materiálu můžeme vyloučit, a tím výrazně zkrátit časovou etapu při aplikaci.

Nové obložení

Nové obložení

Rekonstrukce

Rekonstrukce

Stellaplast vložky

Stellaplast vložky

Nové obložení

Stellaplast je aplikován ve formě prefabrikovaných částí jako bednění a zakotvený přímo do betonu. V případě prefabrikovaných betonových částí je tento operační postup vždy efektivní vzhledem k výrobci.

Po odstranění bednění se přilehlé napojení a otvory po fixaci neprodyšně zavaří. Pro hladší a rychlejší průběh celé operace je dobré přesně naplánovat použití co největších prefabrikovaných částí.

Nové obložení
Nové obložení
Nákres

Rekonstrukce

Zde pouze přidáme Stellaplast zepředu k již existujícímu obložení. Pomocí našeho montážního systému je provedeno vybrání, které je vyplněno speciální směsí cementu. Tento montážní systém je podepřen a vyztužen velice jemně, takže nedeformuje podklad a zachovává jeho tvar. Dodatečně jsou všechny přechody a zbytky podpěr zavařeny.

Nové obložení
Nákres

Stellaplast - vložky

Prefabrikované části jsou důležitou složkou systému Stellaplast. Při využití prefabrikovaných komponentů může být sváření na pracovišti minimalizováno, takže se zajistí větší bezpečnost práce a zredukuje se pracovní čas.

Stellaplast vložky
Stellaplast vložky
Nákres

Vlastnosti Stellaplast

Vlastnost Jednotka Prověřovací metoda šedá * černá *
Hustota g/cm3 DIN 53479 / ISO R 1183 ca. 0,915 ca. 0,96
Počáteční napětí N/mm3 DIN 53455 / ISO DIS 527 >= 33 <= 22
Poměrná roztažnost % DIN 53455 / ISO DIS 527 >= 800 <= 800
Houževnatost k/m2 DIN 53453 / ISO 179 kein Bruch bei /
no fracture at +23 °C
kein Bruch bei /
no fracture at +23 °C
Tvrdost podle Brinella (vtlačováním kuličky) N/mm2 DIN 53456 / ISO 2039 >= 64 <= 40
Modul pružnosti N/mm2 DIN 53457 >= 1.200
Teplota měknutí °C DIN 53460 / ISO 306 >= 87 <= 67
Tvarová stálost při teplotě A/B °C DIN 53461 / ISO R 75 ca. 59/96
Lineární koeficient rozpínavosti K-1(1/°C) gemessen zwischen
20 und 30 °C
measured between
20 und 30 °C
ca. 1,8 x 10-4 ca. 1,7 x 10-4
Neškodné a příjemné vzhledem k prostředí Empfehlungen/
recommended by des BGA
ano ano
Chování při požáru DIN 4102 B 2 B 2

 

* Běžná kvalita; všechny ostatní příbuzné typy svařitelných syntetických materiálů jsou dostupné

 

Chemické složení systému Stellaplast je velmi široké. Z tohoto důvodu zde nemůžeme uvést všechny detaily. Nicméně však připravujeme k předložení podrobné tabulky s chemickým složením pro Vaše specifické požadavky a společně tak prověříme využitelnost sysrému Stellaplast.

Aktuálně:

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání našich zaměstnanců pro posílení specifických kompetencí v oblasti těžké protikorozní činnosti

Nové technologie

Rozšířili jsme nabídku ochrany proti korozi a nové technologie

Certifikát SCC (Safety Certificate Contractors)

V únoru 2014 proběhla úspěšně certifikace podle německé normy
SCCP - Version 2011

Sídlo firmy:
Mírové náměstí 160/2
703 00 Ostrava - Vítkovice

 

Tel.: +420 596 967 954
E-mail: info@staba-servis-antikor.cz
www.staba-servis-antikor.cz

 

Provozovna:
Průmyslová zóna Královský vrch č.p. 1970
432 01 Kadaň
Tel.: +420 606 711 415

Partneři:

O3 LázněRothschild Palace